Hír

Roma népmesék és mondák gyűjteménye a Könyvmecénás programjában

A Csimota Könyvkiadó (a Móra Kiadói Csoport tagja) 2014 májusa óta több értékteremtő kötetet is megjelentetett különleges, egyre népszerűbb támogatói programjában. Ezúttal egy különleges, hiánypótló kötettel várják a mecénások támogatását. Frankovics György, magyarországi horvát etnográfus, író, tudós, publicista legújabb gyűjteménye a roma mese- és mondavilágba vezet bennünket A bűvös puska címmel. A Móra Kiadó gondozásában megjelenő kötet három részre tagolódik. Az elsőben Frankovics György saját gyűjtését olvashatjuk: Dráva menti beás cigány népmeséket, elsősorban tréfás meséket és világteremtő eredetmonda-részleteket. Tőlük markánsan eltérnek a balkáni cigány mesék, melyek a kötet harmadik részében kaptak helyet, és a sémi népek mesekincse, szellemi öröksége, indiai motívumok és ószövetségi jelenetek köszönnek vissza bennük. Ezek horvátországi, szerbiai és bosznia-hercegovinai mesék fordításai. A kettő között a cigányokról szóló – szintén személyes gyűjtésből származó – Dráva menti horvát népmesék találhatóak. Az itt megjelenő hősök furfangosak, leleményesek, ám sokszor negatív figurák.
a_buvos_puska_borito
A kötetet Herbszt László grafikus illusztrációi teszik még színesebbé. Mecénálási időszak: 2015. augusztus 17. - 2015. szeptember 28. A könyv 2015 karácsonyára jelenik meg. Ára: 2999 Ft A mesék sokszínűségéről és jellegzetességeiről a gyűjtő, Frankovics György utószavából idézünk: „A roma mesékben másként nyilvánulnak meg bizonyos dolgok, érthető módon a roma sajátosságoknak megfelelően, ők ugyanis a fáraó népének, azaz katonái leszármazottainak tekintik magukat, akik kiúsznak a felettük összecsapó hullámokból. Eredetmondáik színesek, többrétegűek. A roma mesék világát tovább színesíti a roma életszemlélet, életszeretet, foglakozásaik, pl. medvetáncoltatás, hegedülés, zenélés és a tánc, nem különben a pipázás. Meséikben megjelenik a becsapott, ostoba ördög, illetve az együgyű óriás, amelyek ismertek az európai népek meséiben, vélhetően a világ népmesei örökségéből sem hiányoznak. Kimutatható a halált okozó csont motívuma, az ősök kardját tokjából egyedül kihúzni képes főhős alakja, valamint a menedékjog kérdése és megadása, azaz az idegenek befogadása, a szállásnyújtás szokása. A magyar és horvát népmesék cigány alakja ambivalens, általában pozitív, nem ritkán azonban negatív tulajdonságokkal van felruházva, pl. az ostoba ördög mesetípusban mindig túljár az ördög és öreganyja eszén. Emellett a tréfás, rövidebb mesékben a papot is becsapja, ámde a furfangos katona túljár az eszén, a roma kovács megbünteti feleségét, és annak szeretőjét.” Bővebb információk a programról és a kötetről: Tsík Sándor +3620/31-666-71 info@konyvmecenas.hu www.konyvmecenas.hu
Roma népmesék és mondák gyűjt...
Vissza

Alapítva 2014